Woorden

naar
Tips:
. voor iedere onbekende letter
.* voor nul of meerdere onbekende letters (* betekent aantal >= 0, + betekent aantal >=1 , ? betekent aantal 0 of 1).
.{5} voor precies vijf onbekende letters ({n} betekent aantal n, {n,} betekent aantal >=n, {n,m} betekent aantal tussen n en m).
[a-cfk-m] voor letter a, b, c, f, k, l of m. Eventueel laten volgen door * of {aantal} voor meerdere letters uit de groep.
([aeiou]|ij)* voor een of meerdere klinkers incl. de lange ij .
.*ioen voor alle woorden die eindigen op "ioen".
.*[^ps]ioen voor alle woorden die eindigen op "ioen" maar niet op "pioen" of "sioen".
.*(ei|ij)den voor alle woorden die eindigen op "eiden" of "ijden".
(.*)\1 voor alle woorden die bestaan uit twee identieke delen.
Omdat het gaat om Nederlandse woorden wordt zowel bij invoer als opzoeken de lange ij behandeld als een y, worden accenten op klinkers genegeerd en worden ñ en ç als resp. n en c behandeld.
Vind anagrammen